Vores iPad Politik

Børnehuset har investeret i 4 iPads, de skal bruges som et supplement i det daglige pædagogiske arbejde.

IPads vil hovedsagelig blive brugt i ydretimerne. Det vil sige inden kl.  9.00 om morgenen og efter kl. 15.30 om eftermiddagen. Der skal være et bredt udvalg af spil, som tilgodeser alle aldersgrupper. Børnene skal udfordres både socialt, finmotorisk og kognitivt. Der skal være spil hvor børnene kan træne bogstaver, stavning, tal og andre begreber som under, over, ved siden af.

Der skal være koordinations-spil og strategiske spil. Børnene træner turtagning blandt andet ved hjælp at et minutur sådan at børnene max. Spiller ca. 10 min af gangen. Der er begrænsninger på alle iPads, sådan at børnene ikke selv kan hente spil, gå på nettet og YOUTUBE.

Spiller man på iPad skal man sidde ned. Børnene må ikke selv gå rundt med iPad. Børnene informeres om brugen af iPad og gøres medansvarlig for at reglerne overholdes.

I sommerhalvåret mindsker vi brugen af ipads.

Tilmeld dit barn til ventelisten

Ønsker du at få dit barn skrevet op hos os, skal du blot udfylde vores tilmeldingsblanket. Vi har et ventelistegebyr på kr. 600 pr. barn. Gebyret kan indbetales til regnr. 9070 kontonr. 2021023194 med teksten – ventelistegebyr og barnets navn.