Sygdom

Sygdomspolitik & Hygiejne


ØV- sygdom igen!


Vi kender alle til, hvor hårdt og ubelejligt det er, når vores børn bliver syge. Af samme årsag har vi i

Børnehuset Møgelkær forholdt os til sygdomshåndtering og hygiejne, og vil herved forsøge at mindske den

smitte, som særligt huserer i vintermånederne.

Denne politik er ment som en hjælp til forældre og personale, når der skal foretages vurderinger af, om et

barn er for sygt til at komme i institution eller skal hentes. Sygdom kan ikke undgås, og fx et vuggestuebarn

kan desværre have mere fravær i starten af sin institutionstid.

Vi følger altid sundhedsstyrelsens "Smitsomme sygdomme hos børn og unge"

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge

Er der tvivl, kan forældrene altid kontakte egen læge.

Giv besked om sygdom

Hvis uheldet er ude og jeres barn er sygt, så melder du ind på FAMLY. Gerne så snart i ved det, og inden kl.

08.30, hvor stuerne går i gang med formiddagens aktiviteter og af hensyn til køkkenet. Du bedes samtidig

meddele, hvis dit barn har/har haft en smitsom børnesygdom, så der evt. kan gives besked til

forældregruppen.

Hvornår bør barnet blive hjemme?

Helt overordnet kan man sige, at et barn ikke kan være i institutionen, når det ikke kan indgå i husets

hverdag. Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet, hvor far og mor er i nærheden; men hverdagen i

institutionen ser anderledes ud.

Barnet skal kunne indgå i sociale relationer med forskellige børn og voksne og skal kunne deltage i stuens

fælles aktiviteter, både ude og inde. Det kræver både fysisk og psykisk overskud, som ikke er til stede hos et

sløjt barn. Så det umiddelbart velfungerende barn, der sendes i daginstitution, er ikke nødvendigvis et

velfungerende barn i daginstitutionen.

Vi opfordrer jer derfor til at lytte til personalet, når de siger, at barnet ikke kan være i institutionen eller der

bliver ringet hjem på grund af dets almene tilstand – og ikke nødvendigvis på grund af feber.

Vi har den dybeste respekt for, at det kan være en udfordring at være forælder til syge børn og samtidig få

sit arbejdsliv til at gå op.

Uddeling af medicin:

Alt fra hostesaft, øjendråber, øredråber til antibiotika/penicillin foretages ikke af det pædagogiske

personale. Hvis dit barn er i behandling og kræver medicin flere gange om dagen, bør det derfor holdes

hjemme. Ved kroniske sygdomme, der er behandlingskrævende, og ved brug af livsvigtig medicin – såsom

astma medicin og medicin for feberkrampe – kan der, på famly under heldbred/særlige bemærkninger,

udfyldes at dit barn fx skal have astma maske eller medicin ved feberkramper. Det skal fremgå, hvad

lægens ansvisninger er. Altid i dialog med personalet.

Vi modtager ikke børn der har fået smertestillende hjemmefra:

Hvis et barn har fået smertestillinde hjemmefra – har det højst sandsynligt være utilpas/sløjt af en årsag, og

når den smertestillende aftager vil barnet igen blive utilpas.

For at personalet kan vurderer et barn ordentligt, skal barnet ikke været påvirket af smertestillende.

Eksempelvis hvis et barn falder og slår hovedet i børnehaven, men hjemmefra har fået smertestillende, vil

vi måske ikke se den rigtige reaktion fra barnet.


Børnehuset Møgelkær har følgende retningslinjer for sygdom:

 • Børn bør ikke være i institutionen, når de er syge.
 • Vi mener, at det syge barns behov altid bør komme i første række.
 • Vi appellerer til, at I som forældre har tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnet er

sygt, og der ringes hjem.

 • Vi mener, at børns sundhed og sygdom er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

Hensynet til andre børn:

I vurderingen af, om barnet er for sygt til at være i institutionen indgår også hensynet til:

 • Smittefarer over for andre børn og personalet.
 • Stressniveauet i institutionen.
 • At alle børn i institutionen – også de raske – har krav på personalets omsorg.


Hvad gør personalet?

 • Alle børn får vasket hænder før spisning og efter toiletbesøg.
 • På puslebordet bruges underlag eller det vaskes og sprittes af efter hvert bleskift.
 • Sørger så vidt muligt for at børnene ikke render rundt med snottede næser.
 • Sørger for at personalet ofte vasker og spritter deres hænder af for at minimere smittefare.
 • Sørger for at lufte ud.
 • Slår opslag op, når der er smitsomme sygdomme i huset
 • I særlige sygdomsperioder smittes der ekstra af på kontaktflader.

Hvad kan forældrene gøre?

 • Så vidt muligt vurdere, om barnets tilstand er god nok til, at barnet kan komme i institution.
 • Tage ansvar for, at barnet ikke udgør en smittefare for andre i institutionen.
 • Hold barnet hjemme efter sygdom, indtil barnet er helt rask.
 • Evt. give barnet en feberfri dag før det bliver sendt i institution.
 • Huske at barnet skal have ”normal” afføring før det bliver sendt i institution.
 • Huske at barnet skal kunne spise normal kost efter opkast.

Tilmeld dit barn til ventelisten

Ønsker du at få dit barn skrevet op hos os, skal du blot udfylde vores tilmeldingsblanket. Vi har et ventelistegebyr på kr. 600 pr. barn. Gebyret kan indbetales til regnr. 9070 kontonr. 2021023194 med teksten – ventelistegebyr og barnets navn.