Generelt Information

Priserne pr. 1/1-2023 pr. måned for:

Børnehavebørn fra 3 til 6 år kr. 2910 incl fuld kost

Vuggestuebørn fra 0 til 3 år kr. 4559 incl fuld kost og bleer

Ventelistegebyr kr. 600 (kan indbetales til regnr. 9070 kontonr. 2021023194)

Depositum kr. 3000 opkræves samme med 1. betaling

Hvorfor koster det penge at stå på ventelisten?   

Beløbet dækker udgifter til administration. Den dag gebyret modtages registreres barnet på ventelisten.

Hvad sker der med depositum?

Depositum er noget I vil få tilbage, når dit/jeres barn holder i Børnehuset Møgelkær.

Læs også…

Forældre

Traditioner

Vedtægter

Tilsynsrapport

Har I lyst til at være en del af dette fælleskab?

Tag kontakt til Stine hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at skrive dit barn på ventelisten – stine@bhm.nu

Vi glæder os til at tage imod jer og jeres barn.

Tilmeld dit barn til ventelisten

Ønsker du at få dit barn skrevet op hos os, skal du blot udfylde vores tilmeldingsblanket. Vi har et ventelistegebyr på kr. 600 pr. barn. Gebyret kan indbetales til regnr. 9070 kontonr. 2021023194 med teksten – ventelistegebyr og barnets navn.


Forældreinformation

Overvejer du at lade dit barn starte i Børnehuset Møgelkær, så vil vi meget gerne tage en snak med Jer og fortælle mere om mulighederne, dagligdagen, vores pædagogiske tilgang og meget andet. I får også en tur rundt i vores dejlige lokaler, så I ved selvsyn kan se, at de er perfekt indrettet til børnenes dagligdag og leg.

Kontakt Marlene på marlene@bhm.nu og hør nærmere.

FORÆLDREINFORMATION

Kære nye forældre

Vi vil byde jer og jeres barn velkommen til Børnehuset Møgelkær, med håb om mange gode år sammen.

Vi syntes, det er vigtigt at alle børn, forældre og personale, trives i et rart miljø, og vi er derfor meget interesseret i at få et godt samarbejde med jer som forældre.

En god start er vigtig. Vi vil opfordre jer til at kontakte os, så snart det er besluttet, at jeres barn skal være hos os, så vi sammen kan give jeres barn den bedste start.

Vi ved, at man som forældre kan føle sig usikker ved at skulle aflevere sit barn et nyt sted, så vi vil gerne tage godt imod jer ved:

  • At informere om dagligdagen i huset og vores muligheder
  • At vi får talt om det, der er vigtigt at vide og for jer at fortælle.
  • At give jer denne velkomst

Det er vores erfaring at barnet hurtigt vil falde til, og føler sig tryg ved de voksne i huset, specielt hvis I forældre tager jer tid til at "følge" barnet på vej. Vi vil opfordre jer til, at stille spørgsmål, om vores arbejdsgange, pædagogik, og de praktiske ting, så snart I oplever at I evt. er uenige eller i tvivl, omkring det der forgår.

Velkommen til jeres familie – vi ser frem til at skulle lære jer og jeres barn at kende.

Børnehuset Møgelkær er en privat daginstitution der startede op i april 2008. Vi er normeret til ca. 80 børn med 26 vuggestuebørn(2 grupper) og 50 børnehavebørn(2 grupper).

Her er nogle af de ting vi prioriterer:

Ingen lukkedage

Udeliv

Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Det betyder vi forventer der ligger skiftetøj og at barnet har tøj til årstiden dvs. gummistøvler, regntøj, varme støvler, varmt tøj, hue, vanter osv. Vi vil i børnehaven være ude hver dag fra efter frokost

Kost

Vi prioriter sundhed højt. Vi ønsker at give dit barn en sund og varieret kost. Sund mad har stor betydning for dit barns trivsel både nu og senere i livet. En sund varieret kost giver barnet mulighed for at udvikle sig optimalt både motorisk, mentalt og socialt. Sund mad og et godt udeliv er en meget vigtig forudsætning for, at vi kan sikre vores børn et godt helbred og forebyggelse af sygdomme.-

Vi har ansat en køkkenassistent, der vil sørge for børnene får en sund og varieret kost.

  • Maden vil bestå af både varm og kold mad.
  • Til morgenmad kan vi tilbyde havregryn, havregrød, cornflakes, rugfras, rugbrød og nybagte boller samt mælk og vand.
  • Der er morgenmaden kl. 6.30 til 7.30.

Bevægelse

Vi vil indrette et ”tarzanrum” så børnene får mulighed for at bruge sin krop og sin balance indenfor. Udenfor vil vi have en legeplads hvor børnene også for mulighed for at prøve kræfter af og bruge sine sanser.

Leg

Legen er den aktivitet børn bruger mest tid på. Der er her de udstråler og hviner af fryd, her de vender og drejer realiteterne så de passer ind i legen. De udfordrer og udforsker egen identitet. Det er i legen de bliver konfronteret med konflikterne og forhandler med hinanden. Legen er en øvelse i at give og få. Det er her de gode venskaber opstår. Legen er også voldsom og kropslig udfordring af egen krops formåen, og under tiden truende og farlig. Børn slås når de leger, de diskuterer højlydt og skældsordene flyver gennem luften. Den store dybe leg kræver ikke megen indblanding af voksne, men legen forandrer sig hurtigt og det er her den voksne skal have øjne i nakken og være parat til at træde til med en hjælpende hånd/ bemærkning. Legen har ikke noget bestemt rum, men kan foregå indendørs som udendørs. Det er de voksnes ansvar at skabe plads og rum til legen. De voksne skal være meget nærværende, engageret og tillidsvækkende.

Tryghed og omsorg

Det er vigtigt for os, at børn og forældre føler, at det er rart at komme i vores hus. At de kan mærke, vi har lyst til at være sammen med børnene. Tryghed og omsorg er en vigtig del af dagligdagen, det at kunne få kys/kram når man nu er lille og syntes livet kan være svær, også i en institution.

Det at man som barn bliver lyttet til, og bliver taget alvorlig. At der forgår en gensidig respekt.

Trygheden til institutionen skal starte den dag vi modtager nye børn og forældre. At vi er imødekommende, lyttende, giver informationer, og giver os tid til den daglige snak.

TOPI                                                                                                                       

I 2013 valgte vi i Børnehuset Møgelkær, at følge trop med Viborg kommune, og arbejde med TOPI.

TOPI har til formål at styrke og fremme opsporing af børn i mistrivsel eller i forskellige udfordringer, så tidligt som muligt i deres liv, med henblik på at kunne støtte tidligt, for at undgå, at udfordringerne vokser sig større.

TOPI skal ses som et støtteredskab/en hjælp til, at støtte der hvor barnet mest har brug for det. TOPI er til hjælp ved overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Det sikre et fagligt niveau ved overgange og at overgange bliver mere glidende for barnet.

I arbejdet med TOPI er et særligt fokus på at inddrage forældrene som en ressource i forhold til barnet. forældrene er en betydningsfuld og afgørende del af, at det lykkes, at hjælpe barnet i udfordringer.

Samtaler

Vi tilbyder en forældresamtale tre mdr. efter barnets start i instutionen. I forhold til TOPI afholder vi 2,5 års samtaler, samtaler ved overgang fra vuggestue til børnehave, førskolesamtaler. Der udover vil vi selvfølgelig stå til rådighed og prioritere den daglige kontakt med jer forældre.

Legetøj

Børnene må ikke medbringe legetøj. Vi vil i børnehaven have legetøjsdag.

Sygdom og ferie

Af hensyn til madlavning og planlægning af dagens aktiviteter, vil vi gerne have besked inden kl.9 om morgenen, hvis jeres barn holder fri eller er syg. Har barnet en smitsom sygdom er det vigtigt, vi informeres. Vi modtager kun raske børn. Bliver barnet syg i løbet af dagen, kontaktes I som forældre. Barnet modtages igen, når det er feberfrit og kan følge dagsrytmen.

Tøj

I barnets skab skal der være skiftetøj, undertøj, strømper, bluse og bukser. For at undgå forbytning af børnenes tøj og sko, bedes I mærke sko, støvler, overtøj, regntøj, hue og vanter med barnets navn (ikke storbror/søster, fætter, kusine eller hvem de nu kan arve tøj fra). Halstørklæde er forbudt i børnehaven. Hold orden på rummene, sørge for det tøj børnene skal have på ud er tilgængeligt for dem, det hjælper dem også til at blive mere selvhjulpen.

Fødselsdage

Vi holder barnets fødselsdage i børnehaven eller tager gerne hjem stuevis.

Aflevering og afhentning

I sørger for af- og påklædning af barnet i garderoben. Personalet overtager ansvaret for barnet når det afleveres til en voksen. Afskeden kan være svær for både barn og forældre. Når I har besluttet jer for at gå, gør da afskeden så kort så mulig. Jo mere afklaret i er med at skulle gå, jo nemmere bliver det for jeres barn at vinke farvel. Hvis jeres barn er ked af det, når I går, er i altid velkommen til efterfølgende at ringe og høre hvordan det går.Når barnet hentes, så kontakt et personale, så vi er klar over, at barnet er hentet.

Adresseændring

Husk at give besked hvis I får nyt telefonnr, mailadresse, adresse eller der sker andre ændringer som er vigtige for os at vide.

TOTAL RØGFRI INSTITUTION!!

TRADITIONER

Fastelavn:

Vi holder fastelavn hvor børnene må komme udklædt, vi slår katten af tønden

BHMs fødselsdag:

Den 1. april har Børnehuset Møgelkær fødselsdag. Vi samles i fællesrummet, synger fødselsdagssang og får en lille fødselsdagsbolle. Om eftermiddagen er der forældrekaffe og fødselsdagsboller

Påskefrokost:

Ugen inden vi holder påskeferie spiser vi påskefrokost på stuerne.

Skt. Hans

Vuggestuen og børnehaven samles om formiddagen omkring bålet, hvor vi hører lidt om hvad skt. Hans er. Vi synger heksesange og Skt. Hans sange inden vi tænder bålet og brænder heksen af. Bagefter griller vi pølser og brød på bålet som Skt. Hans middag.

Bedsteforældredag:

Vi inviterer alle bedsteforældre til en hyggelig dag i børnehuset, så de kan se hvordan hverdagen er for deres børnebørn. Bedsteforældrene medbringer madkurv til dem og deres barnebarn, som vi slutter af med at spise sammen. Børnehaven og vuggestuen holder to forskellige dage, børnehaven foråret og vuggestuen sensommeren.

Søndersøløbet:

Nogle grupper tager af sted til børneløbet om formiddagen, alle iført Børnehuset Møgelkærs løbetrøjer. Det er forskelligt hvor mange vi tager af sted, det arrangerer stuerne hver især. Til slut ser vi underholdning på scenen og alle får et flot diplom med hjem.

1-1-2 dag:

Vi tager af sted med førskolegruppen til 1-1-2 dag. Vi skal se brandbiler og ambulancer og hører om hvad man gør hvis der sker en ulykke.

Lejrtur med de ældste børn:

Som slut på førskolegruppen og tiden i Børnehuset Møgelkær arrangerer vi lejr.

Halloween:

Vi starter dagen i fællesrummet hvor vi snakker om hvad halloween er og synger nogle uhyggelig sange. Måske en uhyggelig historie og bliver malet i ansigtet som et spøgelse! Dagen er fyldt med spænding og uhygge. Vi slutter formiddagen med at spise uhyggelig mad.

Jul:

Vi har mange fælles juletraditioner i Børnehuset Møgelkær: 1.december tænder vi juletræer udenfor og i fællesrummet samt synger julesange. Drillenisserne er på besøg i børnehaven hele december. D. 13. december har vi Luciaoptog med de ældste børn i Børnehuset Møgelkær. Julemanden kommer på besøg og vi danser om juletræet. En dag i december holder vi julefrokost på stuerne. 

Arbejdsdag for forældre:

Vi inviterer forældre til en arbejdesdag/eftermiddag og aften, hvor vi sætter legepladsen i stand og slutter af med at grille.

VEDTÆGTER

Vedtægt for Privatinstitutionen ”Børnehuset Møgelkær”

Institutionens navn og hjemsted § 1 

Den private institutions navn er ”Børnehuset Møgelkær”.Institutionen har hjemsted i Viborg Kommune.

Institutionens ejerforhold § 2 

Institutionen ejes af Børnehuset Møgelkær Aps.Børnehuset Møgelkær Aps. har hjemsted i Viborg Kommune.

Stk.2 Selskabets anpartskapital udgør pålydende kr. 125.000,000, skriver et hundrede og totifem tusinde kroner, fordelt i anparter á kr. 500,00 og multipla heraf.

Stk.3 Privatinstitutionens formue er henlagt til institutionens formål.

Stk.4 Et evt. overskud fra institutionens drift tilfalder det ejerkredsen frit at disponere over.

Selskabets ledelse og anpartshavernes stemmeret §3 

Selskabet ledes af 2 direktører og tegnes af direktionen.

Stk.2 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 500,00 én stemme.

Selskabets regnskabsår §4 

Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk.2 Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet den 3. september 2007 til den 31. december 2008.

Stk.3 Selskabets årsrapport opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlig afskrivninger, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, alt i overensstemmelse med Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

Valg af selskabets revisor §5 

Selskabets revisor er BDO, Tingvej, 8800 Viborg

Formål §6 

Anpartsselskabets formål er at drive en integreret daginstitution i henhold til Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. for børn i henhold til de af Viborg Kommunes fastsatte mål og rammer for børn i dagtilbud. Institutionen er normeret til 70 børn i alderen fra 0 til 6 år.

Stk.2 Viborg Kommune fører tilsyn med institutionen i henhold til § 16 i bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§7 Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer – at være en institution med et generelt fokus på børnenes sundhed, idet den lægger vægt på at tilbyde en sund kost til børnene, og at børnene dagligt stimuleres af udendørsaktiviteter, samt at der i institutionen er en god tilgængelighed til voksenkontakt, for at imødekomme børnenes behov for omsorg og nærværd.

Forældrebestyrelse §8 

Til varetagelse af forældrenes indflydelse i henhold til Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. for børn § 14, nedsættes en forældrebestyrelse for institutionen, jf. tillæg til denne vedtægt.

Institutionsbestyrelsens konstituering og arbejde §9 

Institutionens ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen, samt har det overordnede pædagogiske ansvar for institutionen.

Stk.2 Institutionsbestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.Ejerkredsen repræsenteres af 2 medlemmer, 2 medlemmer udpeges af ejerkredsen, 2 medlemmer fra forældrebestyrelsen dens formand og næstformand, og 1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret valgt af og blandt de ansatte medarbejdere.

Stk.3 Medlemmerne af institutionsbestyrelsen sidder i en 2-årig periode, hvilket dog ikke gælder for medlemmer af ejerkredsen. Valgperioden begynder umiddelbart efter valget.

Stk.4 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen.

§10 Institutionsbestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens formand vælges af og blandt ejerkredsen. Herefter vælges næstformanden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Skt. 2 Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt, hvoraf de 3 ligger i institutionen. Formanden indkalder til og leder møderne. Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den daglige ledelse varetager sekretærfunktionen ved mødet.

Stk.3 Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk.4 Indgåelse og ophævelser af aftaler mellem institutionen og Viborg Kommune tilfalder ejerkredsen. Ligeledes gælder ophævelser og indgåelser af aftaler, der berører institutionens kapital.

Stk.5 Institutionsbestyrelsen kan fastlægge rammer og regler for institutionens drift i henhold til Lov om dag- , fritids- og klubtilbud m.v. til børn.

§ 11 Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Stk.2 Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.3 Institutionsbestyrelsen kan beslutte, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.

§ 12 Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand i anliggender – der går ud over den daglige drift – kræves tilslutning fra et kvalificeret flertal i bestyrelsen. I særlige akutte tilfælde kan bestyrelsesformanden og i dennes varige forfald, næstformand sammen med institutionens leder forpligte institutionen.

Stk.2 Institutionens ejerkreds ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Viborg Kommunes godkendte budget, samt med respekt for forældrebestyrelsens lovsikrede kompetencer jf. tillæg om vedtægt for forældrebestyrelsens §2.

Optagelseskriterier §13 

Institutionen er tilgængelig for alle børn.

Stk.2 Søskende har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk.3 Institutionen optager børn med respekt for den tidsmæssige rækkefølge, de opskrives i. 10 % af pladserne i institutionen reserveres til børn af kommunens tilflyttere.

Stk.4 Når barnet starter i børnehaven erlægges 1 måneds forældrebetaling i depositum, som tilbagebetales ved barnets ophør i institutionen.

Stk.5 Såfremt der ikke er ledige pladser i institutionen, kan barnet opskrivers på en venteliste, for et ventelistegebyr på 600 kr. i 2008, der årligt dyrtidsreguleres og i øvrigt fastsættes af institutionsbestyrelsen.

Udmeldelse / opsigelse af børn §14 

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med 60 dages varsel før den 1. i den måned, som barnet ophører ved udgangen af.Stk.2 Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 14 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted.

Åbningstid §15 

Institutionen har åbent mandag til torsdag fra kl. 06.30 til kl. 17.00.Fredag har institutionen åbent fra kl. 06.30 til kl. 16.00.


Forældrebetaling §16 

Institutionsbestyrelsen fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra institutionens generelle driftsomkostninger, herunder med hensyn til tilsidesættelser til institutionens vedligeholdelse m.v.

Stk.2 Forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles mindst 1 måned i forvejen, og være begrundet med stigninger i driftsomkostninger, forhøjede skatter og afgifter eller lign.

Tegningsret og hæftelse §17 

Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Stk.2 Institutionsbestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Stk.3 Dispositioner der vedrører institutionens faste ejendom tilfalder ejerkredsen.

Nedlæggelse §18 

Ejerkredsen kan beslutte at nedlægge institutionen

Stk.2 I tilfælde af institutionens nedlæggelse falder institutionens formue tilbage på ejerkredsen.

Stk. 3 Hvis institutionen nedlægges, skal dette meddeles Viborg Kommune til den 1. i måneden med 3 måneders varsel i tilfælde af, at Viborg Kommune skal overtage pasningsforpligtelsen for de børn, der er optaget i institutionen.

Vedtægtsændring §19 

Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer i Institutionsbestyrelsen og godkendelse af Viborg Kommune.

Tillæg til styrelsesvedtægt for Børnehuset Møgelkær institutionsbestyrelse

Vedtægt for forældrebestyrelsen

Formål §1 

Institutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 0 til 6 år. Institutionen drives i henhold til Lov om dag, fritids- og klubtilbud m.v. til børn, i henhold til Viborg Kommunes mål og rammer for børn i tilbud.

Stk.2. Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, at være en institution med et generelt fokus på børnenes sundhed, idet den lægger vægt på at tilbyde en sund kort til børnene, og at børnene dagligt stimuleres af udendørsaktiviteter, samt at der i institutionen er en god tilgængelighed til voksenkontakt, for at imødekomme børnenes behov for omsorg og nærværd.

Forældrebestyrelsens opgaver §2 

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastlægge principper for institutionens virksomhed, for anvendelse af en budgetramme samt at foretage indstilling til institutionsbestyrelsen ved ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af leder og ret til at deltage ved ansættelsen. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer, og det af institutionsbestyrelsen fastsatte formål med institutionen.

Stk.2 Forældrebestyrelsen udarbejder i samarbejde med lederen institutionens virksomhedsplan.

Stk.2 Virksomhedsplanen kan indeholde følgende punkter:- Overordnede pædagogiske mål- Pædagogiske principper- Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper- Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet- Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

Stk.3 Virksomhedsplanen udarbejdes i januar måned og gælder for et år ad gangen.

Forældrebestyrelsens konstitution §3 

Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.4 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre.2 medlem uden stemmeret vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.1 medlem fra ejerkredsen.

Stk.2 Forældrebestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, hvilket dog ikke gælder for medlemmet af ejerkredsen.

Stk.3 Den daglige ledelse er repræsenteret på mødet og varetager sekretærfunktionen.

Stk.4 Udover bestyrelsens medlemmer vælges der 4 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

§4 Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal. Dog undtagelsesvist i 2008, hvor valget vil foregå i april.

Stk.2 Det tilstræbes, at der i lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

Stk.3 Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen og souschefen. Personalemødet afholdes inden udgangen af oktober kvartal, dog skal medarbejderrepræsentanterne være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges. I 2008 foreligger valget inden forældremødet i april.

Stk.4 Det tilstræbes at der vælges en medarbejderrepræsentant i lige år og en medarbejderrepræsentant i ulige år. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

§5 Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret.

Stk.2 Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk.3 Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Såfremt der efter omvalget stadig er stemmelighed, vil valget af kandidater afgøres ved lodtrækning.

§6 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.Stk.2 En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.Stk.3 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af forældrebestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet, skal udtræde af forældrebestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen.

§7 Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne. Lederen deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær. Lederen deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær.

Stk.2 Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Stk. 3 Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8 Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i møder.

Stk.2 Forældrebestyrelsen kan beslutte at afholde et møde eller en del deraf for lukkede døre. I tilfælde af drøftelse af personalesager, kan medarbejder repræsentanterne ikke deltage.

Stk.3 Forældrebestyrelsen kan indbyde andre relevante personer til at deltage i møderne.Vedtægten§9 Denne vedtægt skal godkendes af Viborg Kommune som tillæg til styrelsesvedtægten for Børnehuset Møgelkær institutionsbestyrelse. Ændring kan kun foretages af institutionsbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelsen. Evt. ændring skal godkendes af kommunen.

Stk.2 Institutionsbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelse og institutionsbestyrelse er enige herom.